Bộ điều tốc motor 0.37KW 0.5HP

Bộ điều tốc motor 0.37KW 0.5HP còn gọi là bộ điều chỉnh tốc độ 0.37KW 0.5HP. Với chức năng điều chỉnh được tốc độ của motor trong 1 khoảng nhất định mà không ảnh hưởng đến công suất của motor, góp phần chịu thêm 1 phần lực tải cho máy móc thiết bị.