Bộ điều tốc motor 4KW 5HP

Bộ điều tốc motor 4KW 5HP còn gọi là bộ điều chỉnh tốc độ 4KW 5HP. Với chức năng điều chỉnh được tốc độ của motor trong 1 khoảng nhất định mà không ảnh hưởng đến công suất của motor, góp phần chịu thêm 1 phần lực tải cho máy móc thiết bị.