BỘ GIẢM TỐC MINI CÔNG SUẤT 250W

Bộ giảm tốc mini công suất 250W là động cơ thiết kế nhỏ gọn lắp đặt dễ dàng có hộp giảm tốc mini làm giảm tốc độ vòng tua điều chỉnh tốc độ

Đa dạng tỉ số truyền (i): từ 3 – 10.000 kèm thêm hộp điều chỉnh tốc độ hộp giảm tốc của động cơ