BỘ HỘP GIẢM TỐC MINI 60W

Bộ hộp giảm tốc Mini 60W là động cơ có tính năng điều chỉnh tốc độ, thường dùng bộ điều chỉnh tốc độ kèm theo để giảm đi tốc độ vòng quay của mô tơ

Đa dạng tỉ số truyền (i): từ 3 – 10.000 kèm hộp điều chỉnh tốc độ