Động cơ điện 3 pha 1.5KW – 2HP

Động cơ điện 3 pha 1.5KW – 2HP: 220/380V

Động cơ điện 3 Pha 1.5KW – 2HP có các loại tốc độ thường được sử dụng phổ biến:

Động cơ điện 3 Pha 1.5KW – 2HP tốc độ vòng tua 2800 – 3000 vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 1.5KW – 2HP tốc độ vòng tua 1400 – 1500 vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 1.5KW – 2HP tốc độ vòng tua 900 – 1000 vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 1.5KW – 2HP tốc độ vòng tua 700 – 750 vòng/phút