Động cơ điện 3 pha công suất 0.55KW 0.75HP

Động cơ điện 3 pha công suất 0.55KW 0.75HP: 220/380V

  • Động cơ điện 3 Pha 0.55KW – 0.75HP có các loại tốc độ thường được sử dụng phổ biến:
  • Động cơ điện 3 Pha 0.55KW – 0.75HP tốc độ vòng tua 2800 – 3000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 0.55KW – 0.75HP tốc độ vòng tua 1400 – 1500 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 0.55KW – 0.75HP tốc độ vòng tua 900 – 1000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 0.55KW – 0.75HP tốc độ vòng tua 700 – 750 vòng/phút