Động cơ điện 3 pha công suất 3.7KW 5HP

Động cơ điện 3 pha công suất 3.7KW 5HP: 380/660V

Động cơ điện 3 Pha 3.7KW – 5HP có các loại tốc độ thường được sử dụng phổ biến:

  • Động cơ điện 3 Pha 3.7KW – 5HP tốc độ vòng tua 2800 – 3000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 3.7KW – 5HP tốc độ vòng tua 1400 – 1500 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 3.7KW – 5HP tốc độ vòng tua 900 – 1000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 3.7KW – 5HP tốc độ vòng tua 700 – 750 vòng/phút