Động cơ điện 3 pha công suất 37KW 50HP

Động cơ điện 3 pha công suất 37KW 50HP: 380/660V

Động cơ điện 3 Pha 37KW – 50HP có các loại tốc độ thường được sử dụng phổ biến:

  • Động cơ điện 3 Pha 37KW – 50HP tốc độ vòng tua 2800 – 3000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 37KW – 50HP tốc độ vòng tua 1400 – 1500 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 37KW – 50HP tốc độ vòng tua 900 – 1000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 37KW – 50HP tốc độ vòng tua 700 – 750 vòng/phút