Động cơ điện 3 pha công suất 55KW 75HP

Động cơ điện 3 pha công suất 55KW 75HP: 380/660V

Động cơ điện 3 Pha 55KW – 75HP có các loại tốc độ thường được sử dụng phổ biến:

  • Động cơ điện 3 Pha 55KW – 75HP tốc độ vòng tua 2800 – 3000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 55KW – 75HP tốc độ vòng tua 1400 – 1500 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 55KW – 75HP tốc độ vòng tua 900 – 1000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 Pha 55KW – 75HP tốc độ vòng tua 700 – 750 vòng/phút