HỘP GIẢM TỐC NMRV 150

Ratio ( Tỉ số truyền): 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100

Kiểu lắp đặt hộp số giảm tốc: B35, B1