Hộp giảm tốc trục vít WP 120

Hộp giảm tốc trục vít WP 120: WPA, WPS, WPO, WPX, WPDS, WPDA, WPDO, WPDX

Các tỉ số truyền: 5, 10….60