Hộp giảm tốc trục vít WP 40

Hộp giảm tốc trục vít WP 40 bao gồm: WPA, WPS, WPO, WPX, WPDS, WPDA, WPDO, WPDX

Ratio / Tỉ số truyền: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60