Hộp giảm tốc trục vít WP 50

Hộp giảm tốc trục vít WP 50 bao gồm: WPA, WPS, WPO, WPX, WPDS, WPDA, WPDO, WPDX
Ratio / Tỉ số truyền: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60