Motor Điện 1 Pha 0.75KW 0.8KW 1HP 220V

Điện áp các loại động cơ điện 1 pha 0.75KW 0.8KW 1HP: 220V

Động cơ điện 1 Pha 0.75KW 0.8KW 1HP có các loại tốc độ thường được sử dụng phổ biến :

Động cơ điện 1 Pha 0.75KW 0.8KW 1HP 2 Poles , 2 cực điện (tốc độ vòng quay 2750 – 2990 vòng/phút)

Động cơ điện 1 Pha 0.75KW 0.8KW 1HP 4 Poles ,  4 cực điện (tốc độ vòng quay 1350 – 1550 vòng/phút)