Motor Điện 1 Pha 1.5KW 2HP 220V

Điện áp các loại động cơ điện 1 pha 1.5KW – 2HP: 220V

Động cơ điện 1 Pha 1.5KW – 2HP có các loại tốc độ thường được sử dụng phổ biến :

Động cơ điện 1 Pha 1.5KW – 2HP 2 Poles , 2 cực điện (tốc độ vòng quay 2750 – 2990 vòng/phút)

Động cơ điện 1 Pha 1.5KW – 2HP 4 Poles ,  4 cực điện (tốc độ vòng quay 1350 – 1550 vòng/phút)