Motor giảm tốc 1 pha 0.4KW 0.5HP

Motor giảm tốc 1 pha 0.4KW 0.5HP sử dụng điện áp 1 pha 220V (Điện dân dụng gia đình)

Ratio / Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Đường kính cốt/ trục giảm tốc: 22mm, 28mm, 32mm