Motor giảm tốc 1 pha 0.8KW 1HP

Motor giảm tốc 1 pha 0.8KW 1HP sử dụng điện áp 1 pha 220V ( Điện dân dụng gia đình )

Ratio / Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Đường kính cốt/ trục giảm tốc: 28mm, 32mm