Motor giảm tốc 1 pha 1.5KW 2HP

Motor giảm tốc 1 pha 1.5KW 2HP sử dụng điện áp 1 pha 220 (Điện dân dụng gia đình)

Ratio / Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Đường kính cốt/ trục giảm tốc: 32mm, 40mm