Motor giảm tốc 1 pha 2.2KW 3HP

Motor giảm tốc 1 pha 2.2KW 3HP sử dụng điện áp 1 pha 220V

Ratio / Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Đường kính cốt/ trục giảm tốc: 40mm, 50mm