Motor giảm tốc 3 pha 1.5KW 2HP

Motor giảm tốc 3 pha 1.5KW 2HP sử dụng điện áp 3 pha 220/380V

Ratio / Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Đường kính cốt/ trục giảm tốc: 32mm, 40mm